Den 1 maj tillträdde Coop Sveriges VD Magnus Johansson som styrelseordförande i dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel

Ordförandeskapet roterar med skifte vartannat år mellan medlemsföretagen Axood, Coop och ICA:s vd:ar. Magnus Johansson tar över efter Klas Balkow, vd på Axfood.

Magnus Johansson, vd Coop Sverige
Magnus Johansson, vd Coop Sverige

– Samarbetet i branschen genom Svensk Dagligvaruhandel är otroligt viktigt, det har inte minst krisläget denna vår visat oss. Tillsammans kan vi vara en relevant röst i samhällsdebatten och en kraftfull aktör, som gör att vårt samhällsviktiga uppdrag kan genomföras effektivt och samordnat. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med övriga aktörer i vår bransch och Svensk Dagligvaruhandels kansli med vd Karin Brynell i spetsen, säger Magnus Johansson.

Magnus Johansson blickar framåt.

– Under det kommande året har vi en mängd viktiga frågor att arbeta med, både i Sverige och i förhållande till EU, bland annat de om likvärdiga förutsättningar att driva butiksverksamhet i landet, och hur vi förenklar vardagen för livsmedelsbutikerna. Dessutom kommer vi att fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt, bland annat genom projekten kring fossilfria förpackningar och minskat matsvinn.

Nyligen gick även Håkan Åkerström, vd på Bergendahls Food, in som ledamot i styrelsen.