På Livsmedelsföretagens förbundsstämma igår den 7 maj valdes Sofie Eliasson Morsink, vd för Coca-Cola European Partners i Sverige, till vice styrelseordförande. Sofie ersätter därmed Anna Malmhake, vd för The Absolut Company, som blir ordinarie ledamot. Nya ledamöter är Noel Clarke, Unilever Norden, Jörgen Bergqvist, Fiskeriet Sverige AB och Maria Edmundsson, Mobergarna AB.

Med anledning av coronapandemin anordnade Livsmedelsföretagen 2020 års ordinarie förbundsstämma i digitalt format. På stämman valdes Sofie Eliasson Morsink, vd för Coca-Cola European Partners i Sverige, till vice styrelseordförande. Sofie ersätter Anna Malmhake, vd för The Absolut Company, som kvarstår i styrelsen som ordinarie ledamot. Lars Appelqvist blev omvald som styrelsens ordförande.

Nya ledamöter i styrelsen är Noel Clarke, general manager för Unilever Norden, Jörgen Bergqvist, vd för Fiskeriet Sverige AB och Maria Edmundsson, vd för Mobergarna AB.

− Sveriges tredje största industri förtjänar Sveriges bästa styrelse, och det tycker jag att vi har här på Livsmedelsföretagen. Våra ledamöter är inte bara ytterst kompetenta. De är dessutom oerhört engagerade och frikostiga med kloka tankar, kritiska synpunkter, nya perspektiv, viktiga kontakter och kreativa idéer. Jag vill särskilt tacka Anna Malmhake för hennes tid som vice ordförande. Vi har haft ett jättebra samarbete och kompletterat varandra väl. Annas unika kvaliteter, kunskap och erfarenhet är enormt värdefulla och jag är tacksam att hon är kvar i styrelsen. Sofie Eliasson Morsink blir en fantastisk efterträdare, och jag ser fram emot att tillsammans med henne, styrelsen och kansliet fortsätta utveckla Livsmedelsföretagen till en organisation som gör så mycket nytta som möjligt för våra 800 medlemsföretag, säger Lars Appelqvist, ordförande Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagens styrelse 2020-2021

Ordförande

Lars Appelqvist, Löfbergs Lila AB

Vice ordförande

Sofie Eliasson Morsink, Coca-Cola European Partners

Ordinarie ledamöter

Joakim Tilly, Swedish Match North Europe AB

Thomas Jensen, Kiviks Musteri AB

Henrik Samuelson, Paulig Foods AB

Malin Jennerholm, Orkla Conf. & Snacks Sverige AB

Marcus Bjurklint, HAFI, Hallands Fruktindustri AB

Stefan Fritzdorf, Vivels i Stockholm AB

Patrik Hansson, Arla Foods AB

Håkan Christensson, Lyckeby Culinar AB

Jonas Tunestål, KLS Ugglarp AB

Jarmo Lindholm, Atria Sverige AB

Noel Clarke, Unilever Norden

Carl Peter Thorwid, Lantmännen Cerealia AB

Anna Malmhake, The Absolut Company AB

Suppleanter

Anders Fredriksson, Norrmejerier ek. förening

Martina Flemström, Upfield AB

Jörgen Svensson, Ingelsta Kalkon AB

Maria Edmundsson, Mobergarna AB

Jörgen Bergqvist, Fiskeriet Sverige AB

Jeanine Holmgren, Dahl’s Bageri AB