Thomas Holm är ny Chief Commercial Officer på Nemco. Han har varit en ledande figur i branschen i många år och kommer med sina +30 års erfarenhet att sätta riktningen för vår framtida kommersiella utveckling och go-to-market insatser.

Thomas Holm har senast varit toppkock i USA på Bettcher Industries, som är erkänt som en av världens bästa producenter av skär- och trimutrustning för kött-, fjäderfä- och fiskproduktion.

På Nemco har Thomas det övergripande ansvaret för att fortsätta den kommersiella kursen för deras försäljnings- och go-to-market-insatser.

Om sin nya roll säger han:
- Nemco är inte på något sätt ett okänt företag för mig, eftersom Nemco har varit distributör av Bettchers produkter i Norden i 50 år. Och det blir en spännande utmaning för mig att hantera den nordiska marknaden, eftersom jag har varit aktiv på alla möjliga andra marknader, men aldrig i Norden, säger Thomas Holm.