Vid det konstituerande styrelsemötet nu på morgonen valdes Magnus Carlman till styrelse-ordförande för Växa Sverige. Till vice ordförande valdes Gustav Kämpe.

Styrelsen som valdes på Växa Sveriges stämma igår valde idag Magnus Carlman till styrelse-ordförande. Magnus ersätter Marita Wolf som haft styrelseposten i åtta år. Till vice ordförande valdes Gustav Kämpe. Magnus har som sitt fokus att förbättra konkurrenskraften för svensk mjölk- och köttproduktion genom både små förbättringar och stora förändringar.

Kunskapsföretagets utveckling fortsätter

Magnus Carlman har suttit i styrelsen sedan fusionen och haft posten som vice ordförande i Växa Sverige sedan 2018, och har på så sätt redan bidragit till att Växa Sverige har den starka position som kunskapsföretaget i branschen.

– Växa har hittills haft en enastående utvecklingstakt och jag vill fortsätta driva den. Vi tror på en ökad mjölk- och köttproduktion där Växas kunskap bidrar med ökad konkurrenskraft genområdgivning och effektiva verktyg. Genom nätverk, och det vi kallar Lantbrukarens röst, kan och vill vi påverka LRF så att områden som förbättrar konkurrenskraften drivs. Det behöver t ex bli enklare att bygga nytt genom en förenklad miljökonsekvensbeskrivning och billigare att bygga genom lägre byggkostnader. Jag menar att vi i branschen kan gå över snabbt till biobränslen om priset är rätt genom att sådana drivmedel inte beskattas och vi minskar klimatpåverkan från lantbruket. Från Växa Sverige sida behöver vi vara tydliga med vad vi menar med förbättrad konkurrenskraft, och vad vi vill ändra på, så att politiker och myndigheter jobbar med de områden som är viktiga för oss lantbrukare, säger Magnus.

Jag tycker det känns både utmanande och spännande att träda in i rollen som styrelseordförande. Vi har de kompetenser vi behöver i styrelsen, och tillsammans kan vi fortsätta driva Växas utveckling med lika högt tempo som hittills och nu även på allvar driva utvecklingen i branschen, säger Magnus.

Vice ordförande Gustav Kämpe

Gustav har arbetat i Växa Sveriges styrelse sedan 2017. Gustav tar i styrelsen ett extra stort ansvar för hållbarhetsfrågorna som i Växa Sveriges strategi kommuniceras både i visionen och i ledstjärnorna.

– Konkurrenskraft i svensk mjölk- och köttproduktion och ett konkurrenskraftigt Växa ser jag som det absolut viktigaste. Vi ska driva på för att förbättra lönsamheten på gårdsnivå – det gör vi genom att fortsätta utveckla Växa. Jag är stolt över den positiva förändring vi gjort inom företaget vad gäller resultatet och de digitala satsningarna inom MinGård®. Det finns många möjligheter i hur vi kan använda uppgifter från kodatabasen framöver och hur samarbetet inom Lantbrukets dataplattform kan bidra till framtida optimering för ökad hållbarhet. Jag vill fortsätta den möjlighetsattityd som vi etablerat inom Växa. Det finns mycket att arbeta med framöver inom Växa och branschen, men vi ska också vara stolta över vår produktion och allt vår produktion faktiskt bidrar med, avslutar Gustav.

Växa Sveriges styrelse: Magnus Carlman ordförande, Gustav Kämpe: vice ordförande

Catarina Bengtsson, Anders Ramström, Johan Svantesson, Per-Johan Svensson, Christina Winblad. Nyvald som styrelseledamot: Anna Samuelsson.