Patrik Hultman blir ny vd för Fria Bröd AB.

Tidigare vd Marius Jerndahl har lämnat det operativa arbetet för nya utmaningar och är nu styrelseledamot i Fria Bröd. Patrik Hultman börjar tjänsten som ny verkställande direktör i bolaget den 1 september.

Patrik kommer närmast från sitt uppdrag som CFO i Fria och känner bolaget mycket väl liksom andra framgångsrika bolag i branschen där han verkat.

– Fria Bröds framgångsrika satsning med eget dotterbolag i Tyskland samt att vi planerar för flytt av produktion till annan plats i Göteborgsområdet, gör att Patriks bakgrund och engagemang passar väl in i Frias strategi för resan framöver. Vi hälsar Patrik välkommen till sitt nya uppdrag som han börjar den 1 september, säger Bengt Wiberg, styrelseordförande Fria Bröd AB