Svensk Handel har utsett Anna Nordin till ny förhandlingschef. Hon arbetar idag som chefsjurist på Svensk Handel.

– Jag ser fram emot detta intressanta och betydelsefulla uppdrag. Inte minst mot bakgrund av att vi står inför en stundande avtalsrörelse som kommer att vara viktig för många hårt konkurrensutsatta handelsföretag, säger Anna Nordin.

Tidigare har Anna Nordin arbetat som förhandlingschef på både Livsmedelsföretagen och på bolaget Bravida. Hon har varit förhandlare och processförare på Teknikföretagen och har även erfarenheter från domstolsvärlden. Senast kommer Anna Nordin från rollen som chefsjurist på Svensk Handel.

– Handeln står mitt i en stor omställning som drivs av ny teknik och förändrade kundbeteenden. Vi kunder har idag tillgång till all världens handel direkt i mobiltelefonen. Det faktum att handeln på kort tid har blivit den mest internationella branschen i hela det svenska näringslivet måste återspeglas i den kommande avtalsrörelsen, säger Anna Nordin.

Anna Nordin tillträder rollen som förhandlingschef den 1 november. Nuvarande förhandlingschef Tomas Undin går till Svenskt Näringsliv där han ska arbeta med strategiska arbetsgivarfrågor. 

– I Anna Nordin får vi en erfaren och kunnig förhandlingschef som kommer att spela en nyckelroll i Svensk Handels framtida arbete med att stärka konkurrenskraften för svenska handelsföretag, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.