KRAV har rekryterat Jenny Borling Welin som ny marknads- och regelutvecklare inom affärsområdet lantbruk som sakområdesansvarig för foder och produktionshjälpmedel.

Innan Jenny Borling Welin kom till KRAV jobbade hon som produktspecialist inom veterinärläkemedelsbranschen.

– Jenny Borling Welin har nya, spännande perspektiv på saker och ting eftersom hon tidigare har arbetat med marknadsutveckling och djurvälfärd, fast från en annan synvinkel. Detta kommer vi ha stor nytta av när det kommer till att driva utvecklingen inom djurhållning, foder och produktionshjälpmedel, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

Jenny Borling Welin är utbildad husdjursagronom med en examen från SLU, där hon också har varit doktorand. Hon fördjupade sig då i fodermikrobiologi och alternativa ensileringsmedel och undervisade i djurnutrition på olika kurser och masterutbildningar.

– I min tidigare arbetslivserfarenhet har det varit stort fokus på att man ska använda naturliga organismer och förebyggande behandling. Detta tror jag att jag kommer ha nytta av även på KRAV. Människors och djurs välfärd är centralt inom de branscher jag verkat, allt handlar till sist om hållbar produktion – för alla, menar Jenny Borling Welin.

Hon gläder sig mycket åt att få jobba med lantbruksfrågor igen.

– Det är så roligt att få komma tillbaka till mina agronomrötter, säger Jenny Borling Welin.

Jenny Borling Welin kommer arbeta tillsammans med övriga marknads- och regelutvecklare inom affärsområdet Lantbruk på KRAV.