Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att Linda Kronby utses till ny VD för Blippit AB (”Blippit”). Linda Kronby anställdes i mars 2020 och arbetar idag som Senior Business Developer för Crunchfish. Linda har över 15 års erfarenhet av affärsutveckling inom dagligvaruhandel från både Nielsen och GS1 Sweden.

Linda övertar VD-skapet från Joachim Samuelsson, som nu kommer kunna lägga hela sin tid på arbetet som Crunchfishs koncern-VD. Linda Kronby tillträder sin nya roll med omedelbar verkan och kommer att dela sin tid mellan Blippit och Crunchfish, där hon fortsatt är ansvarig för kommersialiseringen inom bolagets affärsområde Food Waste. Crunchfish äger Blippit genom dotterbolaget Crunchfish Proximity AB i lika delar med ClearOn AB.

Joachim Samuelsson, koncern-VD för Crunchfish.

– Linda ansvarar redan idag för den kommersiella utrullningen i Blippit AB tillsammans med Patrik Lindeberg, som nyligen tillträdde som VD för Crunchfish Proximity. Hon kommer med många års värdefull erfarenhet inom dagligvaruhandeln, senast som Chief Change Officer på GS1 Sweden. Blippits styrelse ger henne därför ett starkare mandat att leda och utveckla verksamheten som VD för Blippit. Nu har jag överlämnat de operativa VD-rollerna i våra samtliga dotter- och intressebolag vilket skapar utrymme att leda Crunchfish som VD för koncernen, säger Joachim Samuelsson, koncern-VD för Crunchfish.