Som ett led i Oriolas effektiviseringsprogram, 20by20 Excellence programme, kommer Kronans Apotek att stänga nio apotek fram till första kvartalet 2020. Totalt berörs 83 tjänster inom Oriola-koncernen i Finland och Sverige där majoriteten av berörda apoteksmedarbetare kommer att erbjudas andra tjänster inom företaget.

Under sommaren initierade Oriola centrala fackliga förhandlingar för att effektivisera företaget. Som en del av det beslutades också att se över Kronans Apoteks apoteksnätverk i Sverige. Det har nu resulterat i att nio apotek kommer att stänga fram till första kvartalet 2020: Hammarö, Värnhemstorget i Malmö, Lövgärdet i Angered, Djurgårdsstaden i Stockholm och Trelleborg. Det pågår fortfarande lokala fackliga förhandlingar så återstående fyra apotek kommer att kommuniceras senare.

Läs också: Kronans Apotek – öppnar nytt på Nordiska Kompaniet

– Jag vill understryka att inga glesbygdsapotek eller Kronans Apotek som är ensamma på orten berörs, säger Anders Torell, affärsområdesdirektör för konsumentdelen på Oriola.

Läs också: Ny Kvalitetsutecklare på Kronans Apotek

– Apoteksbranschen är stadd i förändring där allt fler produkter handlas online vilket ytterligare påskyndar omstruktureringen på marknaden. Till vissa delar är detta en process som ständigt pågår, men som vi nu påskyndat för att få ett bättre apoteksnätverk. Det är framförallt apotek med vikande kundunderlag och hård konkurrens som vi nu stänger.

Parallellt med stängningar öppnar också Kronans Apotek på attraktiva platser och under 2019 öppnas sju apotek.

Effektiviseringen är en del av Oriolas program, 20by20 Excellence programme, som presenterades i februari 2019. Det ska till och med 2020 leda till besparingar på 20 miljoner euro inom Oriola-koncernen.