Som ett led i arbetet för en mer hållbar kakaoodling lanserar Lidl nu Way To Go, en choklad med Fairtrade-certifierad kakao där en premie utgår från Lidl som går direkt till att stötta kakaoodlaren. Med Way To Go erbjuder Lidl en schysst choklad som gör gott – hela vägen från kakaoodlare till konsument.

Västafrika är världens centrum för kakaoodling och sektorn är för många människor en viktig inkomstkälla. För att bidra till en mer hållbar kakaoodling har Lidl sedan 2006 engagerat sig i flera initiativ, som till exempel jordbruksskolan PROCACAO, och Lidl Sverige använder sig sedan 2016 uteslutande av certifierad kakao i alla egna märkesvaror. Det innebär att all kakao, även när kakao används som en mindre ingrediens, kommer från certifierade odlingar. Som ytterligare ett steg i det arbetet släpper Lidl nu chokladen Way To Go.

– Lidl ställer höga krav på en riskråvara som kakao och vi är mycket stolta över Way To Go. Genom att använda kakao från certifierade odlingar i våra egna märkesvaror bidrar Lidl till en mer hållbar kakaoproduktion samt till bättre levnads-­ och arbetsvillkor för småskaliga odlare, säger Nina Torlén Simberg, hållbarhetsansvarig för inköp på Lidl Sverige.

Kakaon som används i Way To Go kommer från odlarkooperativet Kuapa Kokoo, som består av småskaliga kakaoodlare i Ghana. Genom Fairtrade-märkningen av Way To Go-chokladen får kakaoodlarna utöver inkomsten för kakaon dels en Fairtrade-premie, dels en premie direkt från Lidl som fördelas på två utvecklingsprogram.

De två utvecklingsprogrammen syftar till att förbättra kakaoodlarnas inkomstsituation på lång sikt; ett med fokus på hållbar kakaoodling genom en ökad biologisk mångfald i odlingen, och ett med stöd för odling av råvaror som används för att tillverka andra varor. Detta för att ge kakaoodlarna möjlighet att sprida möjligheten till inkomst på flera olika grödor och för att minska monokulturer i odlingarna.

– Lidls Way to Go-sortiment är ett bra exempel på att det är fullt möjligt att lansera produkter med höga ambitioner även inom social hållbarhet. Den extra betalningen som utgår, utöver Fairtrade minimipris och premie, är ett ovärderligt tillskott och den slags förstärkning av inkomsten som kakaoodlarna behöver för att fullt ut försörja sina familjer och utveckla sina lokalsamhällen, säger Cecilia Ceder, VD på Fairtrade Sverige.