JTI Scandinavia har anställt Cormac O’Rourke som bolagets nye VD efter att tidigare VD:n Andrew Shannon tagit över JTI:s verksamhet på Irland. Cormac O’Rourke, med nästan 20 års erfarenhet från tobaksindustrin, kommer senast från Kuala Lumpur där han var VD för JTI Malaysia.

– Jag ser fram emot att vara del av den framgångsrika organisationen som har byggts här under lång tid tillsammans med det duktiga skandinaviska teamet, säger Cormac O’Rourke.

Trots ett turbulent 2020 på grund av Coronapandemin, lyckades JTI öka sina marknadsandelar i samtliga fokuskategorier. Därtill tog man via dotterbolaget Nordic Snus marknadsandelar i både kategorin Snus men också den starkt expanderande kategorin Nikotinportioner.

Den planerade utbyggnaden av Nordic Snus fabrik i Vårgårda sattes i mitten av 2020 igång och kommer – när ombyggnationen är klar under Q4 2021 – att leverera en ökning av produktionskapaciteten med 50 %.

– När vi nu är inne i 2021 kommer vi bygga vidare på vårt momentum från 2020 och behålla fokuset på de utmaningar och möjligheter som vi har identifierat. Det är tydligt att pandemin kommer att fortsätta spela en nyckelroll åtminstone fram till halvårsskiftet. Vi har redan sett nya konsument- och köpbeteenden, som jag förväntar mig är här för att stanna. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring vad pandemin kommer att ha för långsiktiga effekter på ekonomin, men jag är övertygad om att vår nya vardag kommer att ha en avgörande effekt en lång tid framöver. Detta är något som vi behöver ta i beaktande gällande vår produktportfölj för att säkra att vi möter konsumenternas efterfrågan, säger Cormac O’Rourke.

Vidare bör förändringarna i samhället som Coronapandemin har inneburit stå högt upp på beslutsfattares agenda över hela EU, menar Cormac O’Rourke.

Att belasta konsumenterna med ytterligare skatter kan tänkas vara en enkel väg att gå. Men det är något som bör undvikas från beslutsfattares håll då det endast kommer att leda till en ökning av den illegala handeln med tobak – något som vi redan börjat se tendenser av då konsumenternas köpkraft minskar på grund av ökad arbetslöshet kopplat till sämre ekonomiska utsikter över hela Europa. I tillägg behövs en pragmatisk approach från beslutsfattare gällande implementation av ny lagstiftning, för att säkerställa att den finansiella biten blir både rättvis och effektiv för både företag och dess anställda, men framför allt för konsumenter.