Nu styr Spendrups om sina inköp av plastglas till återvunnen plast, vilket minskar klimatpåverkan med 50 procent. Detta genom ett nytt samarbete med Duni AB.

På Spendrups omsätts årligen miljontals plastglas, som säljs till kunder på festivaler, restauranger, hotell och arenor. Under hösten byts hela sortimentet till plastglas av återvunnen plast.

Förändringen är efterfrågad bland kunder, där många har högt fokus på hållbarhet och vill medverka till en hållbar plastanvändning. Det är också ett viktigt steg i Spendrups hållbarhetsarbete, där cirkulär resursanvändning är ett fokusområde.

Hållbarhetschefen Anna Lidström.

– En av de stora hållbarhetsutmaningarna är att använda plast på ett smartare sätt. Det kan vi göra genom att bli mer cirkulära, till exempel genom att använda mer återvunnet material. Därför är vi glada att vi nu kan erbjuda våra kunder glas i åter-vunnen plast, som också halverar klimatpåverkan, säger hållbarhetschefen Anna Lidström.

Plastglasen är tillverkade av 80 procent rPET (returPET) från återvunna plastflaskor och har cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck än nytillverkad plast. Efter användning kan de återvinnas som vanlig plast. På så sätt sluts cirkeln.

Elisabeth Gierow som är CSR Director på Duni group.

– Med våra återvunna plastglas utnyttjas resursen i tusentals plastflaskor. Det är ett bra val för att minska klimatpåverkan, säger Elisabeth Gierow som är CSR Director på Duni group.

Spendrups arbetar sedan länge cirkulärt med förpackningar. Som ett exempel så ingår majoriteten av Spendrups förpackningar i pantsystemet, där 85 procent av alla burkar och PET-flaskor återvinns (2018 års siffror). Spendrups har idag 50 procent återvunnen plast i sina PET-flaskor för vatten och läsk.