ANNONS

Kakao är hjärtat i Fazers populära choklad och är en viktig råvara för företaget. En av Fazers främsta prioriteter i företagets hållbarhetsarbete är att säkerställa en hållbar hantering av kakao, vilket innebär att arbeta för att säkra ett lönsamt jordbruk, förbättra kakaosamhällenas välbefinnande och nyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Som en del av Fazers innovationsfokus, utforskar företaget också alternativa framtida källor för hållbar kakao och undersöker potentialen med cellodling som odlingsmetod. Även om storskalig användning av cellodlad kakao fortfarande ligger långt fram i framtiden, är det rätt tillfälle för Fazer att utforska dess alternativa möjligheter.

Fazers kakao kommer från hållbart hanterade källor i Ecuador och Västafrika. Fazers hållbarhetsarbete för en hållbar kakaoproduktion syftar till att säkerställa ett lönsamt jordbruk, förbättra kakaoodlarsamhällens välbefinnande och nyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Då regionerna för kakaoodling riskerar att påverkas negativt av framtida klimatförändringar och att det i framtiden kan bli alltmer utmanande att odla kakao, är det viktigt att å ena sidan stötta jordbrukare i omställningen mot mer hållbar och klimatanpassad produktion samt utveckla hållbara alternativa lösningar. Som ett led i Fazers innovations- och hållbarhetsarbete utforskar företaget alternativa framtida källor för hållbar kakao och är en del av ett mer omfattande forskningsprojekt som undersöker potentialen med cellodling som en eventuell framtida metod för att odla kakao.

”Detta är ett långsiktigt forskningsprojekt med fokus på framtiden. Hållbar hantering av konventionell kakao är Fazers fortsatta främsta prioritet, men vi vill även utforska och skapa innovationer för framtiden. Det är långt fram tills vi eventuellt kommer att kunna avnjuta cellodlad kakao, men den erbjuder oss ett nytt potentiellt sätt att hantera framtida utmaningar, säger Annika Porr, Senior Manager vid Forward Lab inom Fazer Konfektyr.

”Cellulärt jordbruk innebär bioteknisk produktion istället för konventionellt jordbruk och kräver minimalt med markareal och andra naturresurser för produktionen. I stället sker produktionen i bioreaktorer under kontrollerade förhållanden. Cellodlad kakao är ett nytt livsmedel inom EU och kräver godkännande enligt Efsa:s process”, berättar Dr. Heiko Rischer, Research Team Leader från VTT.

Fazer vill vara en innovativ föregångare och koncernen investerar i forskning och utveckling enligt sin strategiska prioritering att påskynda tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech.

”Vi inspireras av att ta fram innovationer för att fortsätta att tillgodose konsumenternas förväntningar och önskemål. Även om vi forskar i nya metoder för att framställa råvaror, kommer chokladens smakupplevelse att bestå. Fazer har redan, i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT, fått de första framgångsrika resultaten av cellodlad kakao. Nu fortsätter vi med forskningen som en del av det mer omfattande konsortiet CERAFIM, som samlar flera finländska företag och forskningsinstitut kring temat cellodling för att utforska framtida lösningar”, berättar Heli Anttila, direktör för produktutveckling på Fazer Konfektyr.

Fazer främjar såväl forskning som kunskaps- och kompetensutveckling på sina hemmamarknader och i sina forskningsnätverk. Hållbarhet är en viktig drivkraft för innovation när Fazer utvecklar mat med mening som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet.

ANNONS