KRAV har anställt Rebecka Lööf som marknads- och regelutvecklare inom livsmedelsområdet med särskilt fokus på restauranger och storkök.

− Rebecka Lööf har ett spännande helhetsperspektiv som omfattar både affärsnytta och hållbarhetstänk och det kommer vi ha stor nytta av när vi stöttar allt fler att KRAV-certifiera sin restaurangverksamhet, säger Carl Albertsson, tf Affärsområdeschef för Livsmedel på KRAV.

Läs också: KRAV ska nu se över sina regler – kan öka försäljningen

Rebecka Lööf är agronomekonom utbildad på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och hon erbjöds anställning på KRAV efter ett framgångsrikt projektarbete om hållbara livsmedel.

− Man gör hållbara val av olika anledningar och jag tror det är viktigt att visa på alla mervärden som hållbarhetsarbete kan bidra med – även affärsnytta, som är ett av mervärdena med att vara KRAV-certifierad. Det viktigt att ha affärsnyttan i bakhuvudet genom hela kedjan för att få ihop helheten, säger Rebecka Lööf.

Hon ser hållbarhet som ett nödvändigt och användbart instrument för att möta framtidens klimatförändring och den råvarubrist som kan antas följa av den.

− Om vi ska fortsätta konsumera som vi gör idag, måste vi ändra vårt konsumtionsmönster och börja tänka mer hållbart. Det är viktigt att få med den tanken in i livsmedelsbranschen för att gå i rätt riktning, säger Rebecka Lööf.