Varje sekund dricks över 6000 koppar Nescafé över hela världen. Nu tar det populära kaffemärket nästa steg för att göra förpackningarna mer hållbara.

– Nu kommer Nescafé Gold med en mjuk refillförpackning av monomaterial – det vill säga den är tillverkad av endast en plasttyp. Förpackningen är därmed anpassad för återvinning och kan sorteras som plast. I framtiden kommer vi att genomföra denna förändring för hela Nescafé-portföljen som en del av Nestlés ambition att endast använda återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar till 2025, säger Anna Lindqvist, marknadschef för Nescafé i Norden.

De traditionella Nescafé Gold-förpackningarna är redan återvinningsbara; glasdelen sorteras som glas och plastlocket som plast. Genom att nu klippa ut aluminiumfilmen på insidan av refillförpackningen kommer den nya förpackningen att väga 20 procent mindre än påsen som nu byts ut.

Anna Lindqvist säger att Nestlé och Nescafé har påbörjat en resa:

”Vi är på väg men vi har en lång väg att gå innan vi når mållinjen. Strategin består av flera delmål, som att eliminera engångsförpackningar och bidra till förändrat konsumentbeteende. Vi kommer att hjälpa konsumenter att göra mer hållbara val genom bättre information på förpackningen, till exempel om hur de ska återvinnas, säger Lindqvist.

Den nya refillförpackningen kan hittas i svenska livsmedelsbutiker nu.