ANNONS

Löfbergsi fortsätter jobba tillsammans med andra för att utveckla och dela med oss av hållbara lösningar, säger Eva Eriksson, Head of Sustanaibility på Löfbergs.

Lägre klimatpåverkan, mer certifierat kaffe och ökat stöd till småskaliga kaffeodlare. Löfbergs nya hållbarhetsredovisning visar att det familjeägda kaffeföretaget fortsätter att utvecklas på hållbarhetsområdet. Nu tar Löfbergs sikte mot nya mål; en cirkulär omställning helt utan avfall.

– Det handlar om att omdana hela vår verksamhet. Klimatförändringarna och slöseriet med resurser hotar den globala kaffebranschen, från odlare till konsumenter. Vi måste förändra hur vi ser på kaffe och använda alla resurser i hela värdekedjan fullt ut. Det kan skapa nya intäkter för odlarna och gör att konsumenten kan dra nytta av hela koppen, samtidigt som påverkan på klimat och miljö minskar, säger Eva Eriksson.

Som ett led i arbetet har Löfbergs nu startat Circular Coffee Community, ett initiativ där Löfbergs bjuder in konsumenter, företag och andra för att tillsammans hitta lösningar som bidrar till en cirkulär kaffebransch med noll avfall.

– Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i FN:s globala mål för en hållbar utveckling, bland annat mål 17 som handlar om partnerskap och samarbete. Vi hade inte kommit så långt som vi gjort utan att delta i en rad olika nätverk och sammanhang, och vi kommer att fortsätta jobba tillsammans med andra för att utveckla och dela med oss av hållbara lösningar, säger Eva Eriksson.

ANNONS