Elektrifiering av Dryckestransporter: Carlsberg Sverige och Einride Främjar Hållbarhet i Logistik

I en ambitiös satsning för att minska sin klimatpåverkan intensifierar nu Carlsberg Sverige arbetet med att elektrifiera samtliga transporter för drycker mellan sina anläggningar. Detta banbrytande steg kommer att omfatta färden från Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg till vattenfabriken i Ramlösa samt omlastningsterminalerna i Göteborg, Malmö och Helsingborg. I samarbete med fraktteknikspecialisterna Einride, har denna hållbara logistiklösning utvecklats för att tjäna södra och västra Sverige.

Med ögonen på Carlsberg-koncernens vision om att uppnå Noll Koldioxidavtryck, arbetar Carlsberg Sverige obevekligt med att reducera koldioxidutsläppen över hela verksamhetskedjan. Det senaste steget i denna strävan involverar elektrifierade transporter som kopplar samman Falkenberg-bryggeriet med omlastningsterminalerna i Göteborg, Malmö och Helsingborg. Ytterligare elektrifierade transporter inkluderar rutterna från Malmös förpackningsföretag Ball till Falkenberg och Ramlösa, samt transporterna från Ramlösa till Falkenberg. Även viss direkt distribution från Falkenberg till grossistkunder i Halmstad inkluderas.

Peter Hammarstedt, VD för Carlsberg Sverige, betonar vikten av samarbetet med Einride. ”Vårt samarbete med Einride startade hösten 2022 när vi elektrifierade de tunga lagertransporterna i Halland. Under våren 2023 utvidgade vi detta samarbete genom att lägga till en till ellastbil som dagligen pendlar mellan Falkenberg och Ramlösa. Nu gör vi en betydande investering i en hållbar logistiklösning för södra och västra Sverige, vilket kommer att göra en betydande minskning av vårt klimatavtryck möjligt.”

Den innovativa transportlösningen kommer att omfatta åtta ekipage med ellastbilar och släp, som tillsammans rymmer 51 pallplatser per ekipage. För att stödja detta elektrifieringsinitiativ kommer Einride att installera nödvändig laddinfrastruktur på strategiska platser såsom Falkenberg-bryggeriet och Ramlösa-vattenfabriken. Detta möjliggör laddning av lastbilarna under lastning och lossning. De första ellastbilarna förväntas rulla ut på vägarna hösten 2024.

För att driva, planera, optimera och övervaka lastbilsflottan kommer Einrides mobilitetsplattform, Saga, att användas. Det utökade partnerskapet förväntas elektrifiera omkring 765 000 transportmil under de kommande fem åren. Detta motsvarar en imponerande minskning på nästan 12 300 ton koldioxid jämfört med traditionella dieseldrivna lastbilar. För att sätta detta i perspektiv motsvarar det utsläppen från 482 personbilar som kör 20 mil per dag på diesel i ett år.

Einrides Carl Ceder, VP Nordics, uttrycker sin beundran för Carlsberg Sveriges framsteg. ”Vi strävar efter samarbeten med företag som aktivt arbetar för att minska globala koldioxidutsläpp. Det är en ära att samarbeta med kunder som Carlsberg Sverige och att tillsammans bevisa att tiden är mogen för omfattande övergång till elektrifierad och digitaliserad transport, även på långa sträckor. Carlsberg visar mod genom att utmana etablerade sanningar och genomföra verklig förändring genom digitalisering och elektrifiering.”

Sedan övergången till elektriska transporter i samarbete med Einride har Carlsberg Sverige redan uppnått upp till 95 procent minskning av transportutsläpp jämfört med konventionella dieselrutter. Detta är en imponerande prestation som belyser potentialen i hållbara transportlösningar och banar väg för en grönare framtid.

(Baserat på information från Carlsberg Sverige och Einride, beräkningar från Einride).

Text: Jonny Bothin – Butiksnytt