ANNONS

Nu stämmer Handelsanställdas förbund företaget Coop Butiker & Stormarknader AB på 800 000 kronor i skadestånd för att man avskedat en medarbetare för hennes fackliga arbete.

Förbundet hävdar att företaget har avskedat en medlem för hennes fackliga engagemang och kräver att avskedandet ogiltigförklaras. Förbundet stämmer också butiken för att ha kränkt kvinnans föreningsrätt. Sammanlagt yrkar förbundet på 800 000 kronor i allmänt skadestånd samt ersättningar för utebliven lön och rättegångskostnader.

Kvinnan har varit anställd i Coop sedan 1988 och sedan 2008 har hon också varit klubbordförande. Enligt förbundet har arbetsgivaren avskedat kvinnan och angivit skäl för detta som är kopplade till hennes fackliga engagemang och hennes sätt att företräda Handels medlemmar.

Förbundet menar vidare att kvinnan i samband med avskedandet hindrades att utföra sitt förtroendeuppdrag för Handels, vilket bland annat innebar att företräda Handels i styrelsen för ett av Coops bolag.

De höga skadeståndsyrkandena beror bland annat på att förbundet anser att Coop brutit mot både Förtroendemannalagen (FML) och mot MBL. Av yrkandet på 800 000 kronor i allmänt skadestånd avser 500 000 skadestånd till kvinnan och 300 000 till förbundet.

ANNONS