Elin Svedberg tillträder som djurvälfärdsexpert på KRAV

KRAV har nyligen välkomnat Elin Svedberg till sitt team, där hon tar på sig rollen som expert inom området djurvälfärd. Hennes senaste erfarenhet inkluderar arbete som djurskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Gävleborg.

Inom KRAV är djurvälfärd en högt prioriterad fråga, och Elin Svedbergs gedigna erfarenhet av att arbeta tätt tillsammans med lantbrukare kring djurvälfärdsfrågor väntas bli värdefull för både kunder och organisationen. Cecilia Lenbäck, operativ chef och vice VD på KRAV, kommenterar att en viktig del av KRAVs arbete är att säkerställa en djurvälfärd där alla djur har möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden och behov.

Ursprungligen från Söderhamn har Elin Svedberg en djup passion för djur och har själv haft hästar. Hon utbildade sig till husdjursagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. De senaste tio åren arbetade hon på Länsstyrelsen i Gävleborg, där hennes ansvarsområden innefattade inspektioner av djur, foder och livsmedel inom primärproduktionen enligt svensk lagstiftning. På KRAV kommer hon främst att koncentrera sig på djurvälfärdsfrågor som berör fjäderfän, grisar och slakt.

”I mina ögon är djurskydd och djurvälfärd av yttersta vikt, och KRAV satsar verkligen på detta, långt bortom de svenska lagkraven. Företag som är KRAV-certifierade genomgår dessutom omfattande kontroller, utförda av både länsstyrelser och oberoende revisionsföretag,” säger Elin Svedberg.

I sin nya roll på KRAV hoppas hon kunna sprida kunskap om innebörden av KRAV-certifiering, särskilt när det kommer till djurvälfärd.

”Hur vi som konsumenter väljer att stödja KRAV-märkta produkter i butikerna spelar en avgörande roll för att främja förbättrad djurvälfärd i Sverige. Detta gör att bönderna kan fortsätta producera hållbar och KRAV-märkt mat, vilket blir ännu viktigare i tider när många lantbrukare står inför ökade kostnader och utmanande väderförhållanden,” avslutar Elin Svedberg.

Text: Jonny Bothin – Butiksnytt