MTech Systems, ett Munters-företag inom affärsområdet FoodTech, har vunnit en order att leverera en Software-as-a-Service-lösning (SaaS) till en av Nordamerikas största kycklingproducenter. Ordern har ett värde av MUSD 4,3 (cirka MSEK 46).

Genom ordern kommer MTech Systems leverera Amino-plattformen, som är den senaste och mest innovativa SaaS-lösningen. Kontraktet är en del av ett långsiktigt partnerskap och gör att kycklingproducenterna bättre kan kontrollera och analysera hela värdekedjan.

”Partnerskapet med denna stora kycklingproducent är en viktig milstolpe i vår strategi att bidra till att förse världens växande befolkning med mat. Det är inspirerande att se antalet ledande producenter som engagerar sig i vår vision att på ett hållbart sätt optimera hela värdekedjan för livsmedel och samtidigt medverka till ökad djurhälsa,” säger Pia Brantgärde Linder, Group Vice President och President FoodTech.

Ordern visar betydelsen av MTech Systems produkter och service inom branschen. Mjukvarulösningarna och konsulttjänsterna kommer att möjliggöra samordning och standardisering av producentens många produktionsanläggningar för livsmedel över hela USA.

”Det är mycket glädjande att addera denna betydelsefulla kycklingproducent till vår stora nordamerikanska kundbas. Det stärker vår roll som ledande leverantör av mjukvarulösningar och vår ambition att genom innovativa lösningar bidra till en mer hållbar och ansvarsfull livsmedelsproduktion,” säger Marcel Cohen, President för MTech Systems.

Projektet kommer att påbörjas under andra kvartalet 2023 med färdigställande på alla produktionsenheter till andra kvartalet 2024.