Coca-Cola European Partners har, i samarbete med Siemens Smart Infrastructure, genomfört ett energieffektiviseringsprojekt meddelar man i ett pressmeddelande. Resultatet är en reduktion i både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser från hela produktionsanläggningen med 13 procent.

På Coca-Cola European Partners (CCEP) produktionsanläggning i Jordbro söder om Stockholm produceras varje dygn mer än 1 000 000 liter dryck, fördelat på olika smaker och förpackningsstorlekar. CCEP har genom åren arbetat systematiskt för att minska sin klimatpåverkan, inte minst i den egna produktionen. För att minska energiförbrukningen och nå en klimatneutral produktion har CCEP i samarbete med Siemens Smart Infrastructure genomfört ett större energieffektiviseringsprojekt.

Samarbetet och projektet har varit framgångsrikt och den totala besparingen är 13 procent av hela anläggningens energianvändning. Det motsvarar en besparing på 18 procent per producerad liter dryck. Den årliga besparingen motsvarar ungefär den energimängd det går åt att ladda en laddhybridbil ca 400 000 gånger. Efter en kartläggning av produktionsanläggningens energianvändning definierades ett antal energibesparande åtgärder. Bland annat installerades nya fläktar och värmeåtervinning från högtryckskompressorer. Utöver det genomfördes en uppgradering av det befintliga fastighetsautomationssystemet för att underlätta optimering och uppföljning.

 – Vi är mycket nöjda med hur projektet avlöpt och de genomförda åtgärderna kommer att betala sig på kort tid. Det är givetvis ett incitament för att utveckla projektet vidare. Utöver energibesparingen har vi sett andra positiva effekter såsom mer stabil drift och betydligt lägre ljudnivå från fläktsystemen, säger Kim Hesselius, fastighetschef Coca-Cola European Partners i Sverige.

– Många företag har ambitiösa målsättningar när det gäller minskade utsläpp och energieffektiviseringar. Vi vet att med rätt åtgärder och ett bra samarbete är det möjligt att nå goda, bestående resultat. När vi gör denna typ av projekt så kan vi också garantera att resultatet överensstämmer med de uppsatta målen, säger Krister Lohman, Head of Energy and Performance Services på Siemens Smart Infrastructure.

Samarbetet mellan de båda företagen har pågått under många år gällande fastighetsautomation. CCEP har nu en uppgraderad plattform för kontinuerlig mätning av produktionsanläggningens energianvändning. Arbetet med insamling av mätdata, samt optimering och verifiering av åtgärderna pågår. Nu går samarbetet in i nästa fas där parterna ser på hur projektet kan vidareutvecklas.

Läs mer om Coca-Cola