Bayn Group AB har tecknat ett bindande avtal med Green Sales Newco AB om att förvärva 100 procent av aktierna i Green Sales Distributions AB Bayn Group köper upp svenska Green Sales Distributions, ett foodtech-bolag specialiserat inom olika typer av funktionellt godis och FMCG-produkter samt det ekologiska godisvarumärket EC-GO.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hälften av köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade aktier i Bayn som kommer att emitteras till 10:50 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på cirka 32 procent jämfört med gårdagens volymvägda genomsnittskurs och för Bayn-aktien sju dagar inför tilldelningen av aktierna, skriver bolaget. Resterande del av den fasta köpeskillingen erläggs i form av kontanter. Transaktionen innebär en omsättningsökning om cirka 200 procent för Bayn och ”kraftigt förbättrad lönsamhet för koncernen på konsoliderad ebitda-nivå”, heter det.

Green Sales har prognostiserade nettointäkter om cirka 281 miljoner kronor för 2021 och justerad ebitda väntas uppgå till 15 miljoner kronor under samma period.

Tillträde av aktierna väntas ske inom 60 dagar.

livsmedelsindustrin är värdefulla för Bayns tillväxt

Resterande del av den fasta köpeskillingen ska erläggas i form av kontanter. Transaktionens genomförande innebär en omsättningsökning om ca 200 procent för Bayn och kraftigt förbättrad lönsamhet för koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå.

En tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal i Bolaget kommer att erläggas under 2021. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 24 500 000 SEK.

Krister Green, vd och Magnus Hallin chef för inköp och logisitik på Green Sales Distributions.


Bolagets grundare, Krister Green och Magnus Hallin, har åtagit sig att arbeta kvar i Bolaget och fortsätta att utveckla verksamheten under minst fem år. Grundarna kommer att erhålla cirka 1 619 048 av vederlagsaktierna och har ingått ett s.k. lock up-åtagande som innebär att de inte ska sälja eller på annat sätt överlåta vederlagsaktierna under 24 månader.

Simon Petrén, Vice VD Bayn Group AB.

Förvärvet finansieras genom emittering av vederlagsaktier och bolagets befintliga kassa.

– Genom det planerade förvärvet av Green Sales får vi in flera spännande varumärken som stärker vår position i hälsohyllan och gör oss till en ledande aktör inom segmentet. Transaktionen innebär även att vi är med och driver utvecklingen och expansionen av kategorin i sin helhet. Affären passar utmärkt in i strategin och Bolaget har en bevisad förmåga att leverera starka kassaflöden, omsättning och lönsamhet under tillväxt.

–  Magnus och Krister är två erkända och mycket duktiga entreprenörer inom FMCG-branschen, med en gedigen erfarenhet av godisindustrin som är koncernens största socker-reducerade kategori. De har ett stort nätverk med ett hundratal tillverkare och tillsammans med Green Sales egna varumärken finns det stor potential för ytterligare teknologiutveckling, etablering och integration av Bayns EUREBA. Det är med stor glädje vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att välkomna Krister, Magnus och Green Sales-teamet till Bayn Group. säger Simon Petrén, Vice VD Bayn Group AB.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bayn Group tecknar avtal om förvärv av Green Sales Distributions och rättigheterna till det ekologiska godisvarumärket EC-GO