Under 2020 blev Coca-Cola i Sverige den första marknaden i världen att övergå till 100 procent återvunnen plast för hela den lokalproducerade PET-portföljen. Nu skiftas också plastfilmen (PELD*) runt alla 4-pack till 100 procent återvunnen plast. Omställningen påbörjas under andra kvartalet 2021 och är en del i den koncernövergripande klimatstrategin med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040.

Coca-Cola har globalt en ambition att arbeta för en värld utan avfall. Som en del i den globala klimatstrategin, med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2040, tas nu ytterligare ett viktigt steg. Under andra kvartalet 2021 går Coca-Cola i Sverige över till 100 procent återvunnen plastfilm (PELD) på alla 4-pack för 1,5L, 1,75L och 2L.

– Våra förpackningar står för en betydande del av vårt klimatavtryck. När vi nyttjar materialet effektivt bibehåller vi dess värde och minskar förpackningarnas klimatpåverkan. För att upprätthålla den cirkulära ekonomin är det viktigt att vi samlar in och återvinner materialet så att det kan bli till nya förpackningar igen, säger Cathrine Westerlind, Senior manager Sustainability Coca-Cola European Partners Sverige.

Coca-Cola European Partners ska i linje med sin koncernövergripande klimatstrategi Action on Climate Now reducera utsläppen av växthusgaser inom värdekedjans alla fem områden – ingredienser, förpackningar, produktion, transport och kylutrustning.

*Krympfilm av PELD (polyetylen med låg densitet). Läs mer om Coca-cola