– 2020 var ett tufft år för många, men det är inspirerande att se hur vi har hittat varandra i dessa tuffa tider. Jag vill tacka alla våra medarbetare och partners – från jordbrukare till handlare – som har arbetat tillsammans med oss för att säkerställa tillgången till mat och dryck runt om i världen. Under dessa förhållanden har vi för tredje året i rad levererat förbättrad organisk tillväxt, lönsamhet och avkastning på investerat kapital, säger Mark Schneider, VD för Nestlé.

Den globala pandemin stoppade oss inte. Vår nutritionsexpertis, digital kompetens, en decentraliserad struktur och vår innovationstakt gjorde det möjligt att anpassa oss till förändrade konsumentbeteenden och trender. Samtidigt stärkte vi ytterligare vårt fokus på hållbarhet och banade väg för att uppnå netto nollutsläpp till 2050. Denna resa kommer att stärka framtida tillväxt utan att försvaga lönsamheten – det kommer att skapa värde för samhället och aktieägarna.

  • 3,6% organisk tillväxt, med 3,2% volymtillväxt och 0,4% pristillväxt.
  • Negativ valutaeffekt och försäljning av företag resulterade i en nedgång i den totala omsättningen med 8,9% till CHF 84,3 miljarder, motsvarande cirka 780 miljarder svenska kronor.
  • Underliggande rörelsemarginal (UTOP) på 17,7%, en ökning med 10 punkter.
  • Rekommenderad utdelning på 2,75 CHF per aktie, vilket innebär det 26:e året i rad med ökad utdelning.
  • Utsikter för 2021: Fortsatt ökad organisk tillväxt, ytterligare acceleration väntar mot cirka 5%. Den underliggande rörelsemarginalen kommer att fortsätta att öka måttligt och underliggande resultat per aktie i fast valuta och kapitaleffektivitet förväntas öka.

Ser man på 2021 förväntar vi oss en fortsatt förbättring av organisk tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet i linje med vår värdeskapande modell.”

Globalt har särskilt varumärket Purina och Nestlés kaffevarumärken bidragit till den goda tillväxten. Även i Sverige har kaffetillväxten varit enorm.

Läs mer om Nestlé