Resan mot att elektrifiera den tunga trafiken har startat och som ett led i detta har Circle K nu ingått ett elektrifieringslöfte med Elektrifieringskommissionen. Elektrifieringskommissionen är inrättad av Regeringen för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

– Efterfrågan på laddning ökar hela tiden och Circle K bygger i snabb takt ut nätverket. Vi har redan som ambition att bli störst på ultrasnabbladdning längs våra vägar för personbilar och vi ser nu också ett kraftigt intresse från våra kunder för elektrifiering av tung trafik. Det finns redan nu många elektrifierade lastbilsmodeller på marknaden och vi är stolta över att vara med och driva framtidens drivmedelsmarknad, säger Johan Söderberg Senior Director Fuel, Circle K Sverige AB.

Vårt löfte innebär att:

  • Circle K skall tillsammans med ett antal kunder driva regionala test för laddning av lastbilar.
  • Circle K samordnar så långt det går, laddning för personbilar och lastbilar genom s.k. drive-thru lösningar.
  • Circle K engagerar sig i flertalet regionala initiativ för laddning av tung trafik.
  • Circle K engagerar sig i demoprojekt för laddning av fordon för fjärrtransporter.
  • Circle K avser att bidra med relevant data för att utvärdera och utveckla stödsystemen för utbyggnaden av laddinfrastruktur till lastbilar.

– Vi vill vara med och utveckla framtidens drivmedelsmarknad. Därför är det naturligt för oss att lägga stort fokus på elektrifiering och också ge ett löfte om detta. Elektrifiering av transportsektorn tillsammans med en ökad andel biodrivmedel kommer att spela en nyckelroll i framtiden, säger Johan Söderberg.