Dagligvaruhandeln i Sverige har upplevt en imponerande ökning på 6,8 procent under oktober 2023, jämfört med samma period föregående år, enligt information från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Under samma månad rapporterade SCB:s Konsumentprisindex en prisökning på 6,6 procent för livsmedel och alkoholfria drycker. Detta resulterar i att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till 0,1 procent*.

Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel

Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel, kommenterar den positiva utvecklingen: ”Den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln var i oktober positiv för första gången sedan april 2022. Det faktum att volymerna är jämförbara med samma period föregående år indikerar en stabilisering av det förändrade konsumentbeteendet.”

Försäljningsutvecklingen i butik steg med 6,9 procent under oktober jämfört med samma månad föregående år. E-handeln fortsatte också att visa styrka med en ökning på 4,6 procent under månaden. Hemleverans ökade med 6,7 procent, medan upphämtning i butik ökade med 1,6 procent. Trots den ökade e-handelsförsäljningen uppgick andelen av dagligvaruförsäljningen via e-handel endast till 4,3 procent i oktober.

Dagligvaruhandeln.

Karin Brynell avslutar med att notera att trots en e-handelstillväxt på 4,6 procent, är andelen lägre än för två år sedan, även om den under året har stabiliserats strax över 4 procent.

Kalendereffekten för oktober beräknas till -0,2 procent, vilket resulterar i att den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgår till 7,0 procent. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 0,4 procent.

Dagligvaruindex för november förväntas publiceras den 14 december.

*Avrundat till en decimal.

Text: Redaktion – Butiksnytt