Greenfood förvärvar del av den globala frukt och grönt-leverantören Jaguar. Med förvärvet ökar Greenfood sin närvaro i världens viktiga odlingsregioner, samtidigt som Greenfood och Jaguar ökar sin gemensamma köpkraft på färskvarumarknaden.
– Det här gör oss till en ännu starkare aktör inom frukt och grönt, med möjligt att förbättra kunderbjudandet och öka kvalitén ytterligare, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Fresh Produce.

Greenfood är en av norra Europas största aktörer inom hälsosam convenience mat med frukt och grönt som bas. I koncernen ingår affärsområdet Fresh Produce som idag är en ledande leverantör av frukt och grönt på den skandinaviska marknaden.

LÄS OCKSÅ: Greenfood förvärvar premiumleverantören Lundgrens primörer

Nu köper Greenfood-koncernen en andel i den framgångsrika europeiska frukt och grönt-leverantören Jaguar TFC. Företaget har stor erfarenhet av att köpa, importera och sälja färskvaror och har kontor i några av världens viktigaste odlingsländer för frukt- och grönt, såsom Sydafrika, Kina, Peru, Egypten och Nederländerna.

LÄS OCKSÅ: Greenfood investerar i ny jätteanläggning för livsmedel och logistik

– Köpet är en del i ett strategiskt partnerskap för att stärka Greenfoods position på marknaden och öka koncernens globala närvaro och räckvidd. Vi får tillgång till de utomeuropeiska länder där Jaguar har ett starkt fotfäste, samtidigt som våra kunder får tillgång till marknadens bredaste sortiment, stärkt kvalitet samt tillgång till fler globala odlare, säger Ted Stenshed, vd för Greenfood Fresh Produce.


Ökat hållbarhetsfokus i leverantörskedjan
För att underlätta direktdialog med leverantörer i Asien, Afrika och Sydamerika har Jaguar egna inköpskontor i Kina, Sydafrika, Peru och Egypten. På kontoren finns inköpare och specialister inom kvalitet och hållbarhet. Närvaro i odlingsländer ger bättre insyn i odlarnas verksamheter, vilket gör det lättare att främja hållbart jordbruk i leverantörskedjan, bidra till effektivare vattenhantering såväl som att arbeta för förbättrade arbetsförhållanden och resurseffektivare jordbruk.

LÄS OCKSÅ: Greenfood förvärvar 100 procent av ägandet i börsnoterat företag

Kees Rijnhout, vd för Jaguar.

– Greenfood och Jaguar har båda väldigt ambitiösa hållbarhetsmål och en stark vilja att agera hållbart såväl i egen verksamhet som i hela leverantörskedjan. Det betyder att vi har väldigt bra förutsättningar för att skapa spännande och innovativa lösningar som matchar kundernas krav på hållbarhet och transparens, säger Kees Rijnhout, vd för Jaguar.

Faksimil från senaste numret av magasin Butiksnytt.