Willys Expanderar i Skåne med Kommande Butik i Oxie

Skånes expansion för Willys fortsätter, och nu meddelar de stolt om en ny Willys Hemma-butik. Denna kommande butik kommer att vara en del av det nya bostadsområdet i Oxie, beläget strax utanför Malmö. Öppningen är planerad till våren 2025.

I Oxie växer det fram 34 nya hyresbostäder, där en Willys Hemma-butik kommer att inhysas på bottenvåningen. Detta stationsnära läge inkluderar även pendelparkering intill. Inflyttningen i de nya bostäderna beräknas äga rum vid slutet av 2024, medan butiken slår upp portarna i början av 2025.

Denna etablering markerar ännu ett steg i Willys starka närvaro i Skåne. Med en imponerande yta på över 800 kvadratmeter blir detta den femte Willys Hemma-butiken i Malmöregionen.

LÄS OCKSÅ: Willys Slår Upp Portarna Till Modern Matmecka i Bro!

I ljuset av de senaste årens prisökningar träffar etableringen av den nya butiken rätt i tiden.

Heinz Möller Willys 2022
Heinz Möller, etableringschef på Willys.

– Vi ser att vårt koncept med attraktiva priser och ett mångsidigt utbud har en stor efterfrågan, påpekar Heinz Möller, etableringschef på Willys.

Fastigheten, som uppförs av Brinova, kommer att vara en energisnål konstruktion med solceller på taket som kommer att täcka fastighetens elbehov. Hållbarhetsmålen för den nya butiken är höga och kommer att leva upp till de strikta kraven för Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval”, som är avsedd för livsmedelsbutiker.

I området där Willys Hemma-butiken och hyresbostäderna växer fram, har Brinova redan ägande i form av både bostadsfastigheter samt fastigheter med olika verksamheter som vårdcentral, bibliotek och barnmorskemottagning. Den nya butiken förväntas tillföra rörelse och livlighet till området.

LÄS OCKSÅ: Han har blivit utsedd till Willys nya vd

När Willys Hemma-butiken etablerar sig i Oxie förväntas detta också skapa omkring 20 nya arbetstillfällen, vilket ytterligare förstärker det positiva avtrycket i lokalsamhället.

LÄS OCKSÅ: Ny Willys Hemma-butik i Lund

Text: Jonny Bothin – Butiksnytt