Helena Erlingsjö, HR-direktör Lidl Sverige.
Lidl Sverige börjar förse samtliga medarbetare med gratis CE-märkta självtester för Covid-19 (SARS CoV-2). Testet är frivilligt och kan utföras av medarbetaren själv. Alla medarbetare erbjuds ett självtest per vecka från och med vecka 20.
– Vi tar ytterligare ett steg i vårt ansvarstagande som arbetsgivare genom att bidra till att minska smittspridningen i samhället och öka säkerheten för våra medarbetare och kunder. Därför kommer vi nu att erbjuda alla våra drygt 5,000 medarbetare gratis självtester, säger Helena Erlingsjö, HR-direktör Lidl Sverige.

LÄS OCKSÅ: Skärpta munskyddskrav i butik och varuhus

Testet är CE-märkt och godkänt för privatpersoner av ett oberoende företag. Genom att använda självtester i form av antigentester kan man upptäcka smitta hos personer som inte upplever att de har några symptom och på så sätt minska risken för smittspridning.De test-kit som Lidls medarbetare nu kommer att använda sig av innehåller en provtagningspinne för att kunna ta ett så kallat svabbprov i näsan, ett provrör med vätska och en testkasett. Om svaret är positivt framträder två röda streck i testkassetten efter 15–20 min. Vid positivt svar bör man genast kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

En rad åtgärder för minskad smittspridning
Självtesterna utgör ytterligare en del i Lidl Sveriges omfattande arbete för att medarbetare och kunder ska känna sig så trygga och säkra som möjligt. Förutom gratis självtester till alla medarbetare har sedan tidigare en rad olika åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen. Bland annat erbjuds visir och tre olika sorters munskydd (två olika flergångs- samt engångsmunskydd) till alla medarbetare i butikerna. Dels har utökade öppettider för riskgrupper införts, städrutinerna i butikerna utökats, och handdesinfektion har placerats ut i alla butiker. Dessutom finns alltid en ansvarig trängselvakt i butiken.