ANNONS

Som en åtgärd för att öka livsmedelsproduktionen och möta effekterna av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att medlemsländerna får undanta vissa villkor i förgröningsstödet under 2022. Undantagen innebär att lantbrukare får använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar stödet.

Undantaget innebär att:

  • Mark som anmälts som träda får betas, skördas eller användas för odling och kommer ändå uppfylla villkoren om diversifiering av grödor i förgröningsstödet.
  • Mark som anmälts som träda och ekologisk fokusareal får betas, skördas eller användas för odling och ändå ligga till grund för att uppfylla kravet om ekologiska fokusarealer.
  • Användning av växtskyddsmedel tillåts på arealen.

– Undantaget ger lantbrukarna möjlighet att använda en så stor andel av den tillgängliga arealen som möjligt för produktion av livsmedel och foder. Detta är en tillfällig åtgärd som gäller 2022 och har likheter med de som gavs under torkan 2018. Då bedömdes skörd på extra arealer bidragit med nästan 0,2 miljoner ton grovfoder, berättar Peter Krause, sektionschef på Jordbruksverket.

Blommande träda och obrukade fältkanter räknas inte in i undantaget.

Sverige röstade för denna förändring vid det senaste ministerrådet. Frågan bereds just nu på Regeringskansliet samtidigt som Jordbruksverket arbetar med den praktiska utformningen av undantagen.

ANNONS